‘ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ! ’

13 Jan, 2018
ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸುಗಮಸಂಗೀತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧ; ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ತತ್ವಚಿಂತನೆ - ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೂ ಅಳವಡದ ಬರಹ. ‘ಇನ್-ಫಾರ್ಮಲ್’ ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟರೂಪಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಎಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದೀತು. ಸುಗಮಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿಯೂ ಸಂಗೀತಕಛೇರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದೂ ಕೂಡ. ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಅಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಕಷ್ಟಕೊಡುತ್ತದೆ: ಘನವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಾರದು; ವಿಚಾರವಿರಬೇಕು ಒಣ ತರ್ಕವಾಗಬಾರದು ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು.

ಇದು ಪ್ರಬಂಧವಲ್ಲ, ಕಥೆ ಎಂದು ಓದುಗರಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸೋಲು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವೂ ತನ್ನದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನಿಸುವಂಥ ರೂಪ ತಾಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬರೆದೇ ನೋಡಬೇಕು! ಸ್ವಂತದ ಛಾಪು, ಇಂದ್ರಿಯ, ಭಾವನೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ತಾವು ಕಂಡದ್ದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚೊತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರೂ ಇದು ತನಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದದ್ದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹೊಗುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತ ಸಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು; ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಕೂಡ. ಖುಷಿಯಿಲ್ಲದೆ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದವು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬರಹಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅನ್ನುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅರ್ಹವೆಂದು ತೋರಿದ ಹತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇರೆಯ ಥರ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸದಾ ಹೊಸತಾಗಿ, ಚೆಲುವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಭೂತಕಾಲ ಸದಾ ಸುಂದರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ, ಸೌಲಭ್ಯವೋ, ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣುವ ಹೊಸರೀತಿಯೋ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಒಲೆ, ಒಲೆಯ ಉರಿ, ಅಡುಗೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ – ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವ ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ದಿನದಿನದ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಥನವಾಗಿಸುವ, ವರ್ಣಿಸುವ ಹಂಬಲ ಬಹುತೇಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಸಲೀಸು ಓದಿಗೆ ಒದಗುವ ಗುಣಗಳೂ ಇವೆ.

ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದ್ದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವೆನ್ನಿಸಿದ, ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯಿಸುವ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿರುವ ಬರಹಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

‘ಊರ ದನಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ನೂರೆಂಟು ನೆನಪು’ ಬರಹದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಮನಸ್ಸು, ವರ್ತನೆ, ಸಾಕುತಿದ್ದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೇ ಹರಟೆಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ದನಕರುಗಳ ಒಡನಾಟದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಪಾತ್ರವೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳಹಳಿಕೆಯ ಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಕಿಂಕಿಣಿಸುವ ಕಂಕಣ’ ಬಳೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ, ಹಾಡನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಹೊರ ವಿವರಣೆ, ವರ್ಣನೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಾವಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರೂಪಣೆಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

‘ದೀಪವಿರದ ಮನೆಗಳು, ಉರಿಯುವ ಒಲೆಗಳು’ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉರಿಯನ್ನು ರೂಪಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವರ್ತಮಾನದ ಆಧುನಿಕವೆನ್ನಬಹುದಾದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಗಳ ವೈದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಪಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕವನದ ಹಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ಕೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ’ ಹಾಸ್ಯ, ಲಘು ಮನೋಧರ್ಮದ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಕ ಪಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಗುವ, ಇತರರ ಒಡನಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದೇನೂ ಮಹಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಲೇ ‘ಹೌದಲ್ಲ’ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ‘ನಾನು’ ಮುಖ್ಯ; ಲಘು ನಿರೂಪಣೆಯ ಮಾದರಿ ಇದು.

‘ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದ ಗೆಜ್ಜೆನಾದ’ ಕಲ್ಪನೆ, ವಾಸ್ತವ, ಕನಸುಗಳ ಬೆರಕೆಯಾಗುತ್ತ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತೂಗುತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸಿನ ಲಹರಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆಯ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಮ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

‘ಒಲೆಯ ಉರಿಯ ಮುಂದೆ’ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ, ಊಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆಯ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೀಜ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಊಟ ಒಯ್ಯುವ, ಭೂತದ ಅಡುಗೆಯ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ, ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ನನಗೂ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡದಂಥದ್ದು ಊಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂದು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಈ ಆರು ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೆಳೆದವು. ಬಹುಮಾನ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು. ಸ್ಮೃತಿತಂತುಗಳ ತೂಗು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೆ ಹೀಗೆ, ಋತುಬಂಧದ ರಗಳೆಗಳು – ಇವು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ಲಲಿತಗುಣವನ್ನು ಮೀರುವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ವಿಮರ್ಶೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದು. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ತೀರ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲಲಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ರುಚಿಸುವಂತೆ ಬಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಲ್ಲ. ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕಟ್ಟಳೆಯಾದ ಹಾಗೇ ಬರಹವೂ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ಬರಹದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊಳೆದಾವು.

Read More

Comments
ಮುಖಪುಟ

ಅವಕಾಶವಾದಿ ಜೆಡಿಎಸ್‌ನವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿಕೆ

‘ಜೆಡಿಎಸ್‌ನವರು ಅವಕಾಶವಾದಿಗಳು. ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ’ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೇಳಿದರು. ಜತೆಗೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ವಿರುದ್ಧ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.

ಬಿಜೆಪಿ ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ರಾಜಕೀಯ: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪ

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಿಸಲು ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಹಿಂಬಾಗಿಲ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲು ಜೆಡಿಎಸ್‌ನವರು ಪರೋಕ್ಷ ‌ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಉಗ್ರರ ಜತೆಗಿನ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಯೋಧರು ಹುತಾತ್ಮ

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕುಪ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಜತೆ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಚಕಮಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವರು ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ವರು ಉಗ್ರರನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣ: ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ದೇವಿ ಬಂಧನ

ಹನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಚೆಕ್‌ ಬೌನ್ಸ್‌ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಮಾ‍ಪಕಿ ಜಯಶ್ರೀ ದೇವಿ ಅವರನ್ನು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರು ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಗತ

ಮೌಲ್ಯ... ಜನತಂತ್ರದ ಅಂತಃಸತ್ವ

ಮತದಾನ ಕೆಳಗಿನಿಂದ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಮತದಾರರು ತಮ್ಮ ಮತಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಸ್ತ್ರಗಳಾಗಿ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸ್ವಾಯತ್ತತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಅವರು ‘ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಘಟನೆ, ಹೋರಾಟ’ ಎಂಬ ಅನುಭವದ ಅರಿವನ್ನು ಬಹುಜನರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಮನಗಾಣಬಹುದು.

ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿರಲಿ ಕಾಡಿನ ಹಿತ

ಪರಿಸರ ನಾಶದ ವಿರುದ್ಧ ಈ ಚುನಾವಣಾ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಾದರೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಬೇಕಿದೆ.

ಮೈತ್ರಿ ರಾಜಕೀಯದ ಹೊಸ ಹಾದಿ

ಇದೀಗ ಹಲವು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ‘ಕಾಮನಬಿಲ್ಲು ಒಕ್ಕೂಟ’ ಮಾಡಲೆತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ತನ್ನ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಪಾರ್ಟಿಯ ಹಮ್ಮು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂಬರುವ ಮಹಾಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹಾದಿ ಕಂಡೀತು!

ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಹಕಸ್ನೇಹಿಯೇ?

ಇಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಹಕ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನ. ‘ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿಸುವುದು’ ಈ ವರ್ಷದ ಘೋಷವಾಕ್ಯ

ವಾಣಿಜ್ಯ

ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ ಚಾಕಲೇಟ್‌ ಪರಿಮಳ

ಸಹಕಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೊ 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ₹1,600 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ 44 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಸ್ಥೆಯು ₹26.22 ಕೋಟಿ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ.

‘ಬಾಂಡ್‌ ಗಳಿಕೆ’ ಮತ್ತು ಷೇರುಪೇಟೆ ಸಂಬಂಧ

ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಕುಸಿತದ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಬಾಂಡ್‌ಗಳು ಗಳಿಸಿಕೊಡುವ ಆದಾಯ ಹಾಗೂ ಷೇರುಪೇಟೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದಾದ ಆದಾಯಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.

ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ

ನಿವೇಶನ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಮನೆಕಟ್ಟಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಸಾಲ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಗರಿಷ್ಠ ಅವಧಿ 20 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಅವಧಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸುವ ಹಕ್ಕು ನಿಮಗಿದೆ...

ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮರ್ಥಳು

ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಣತನದಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ. ಪುರುಷರಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನೂ ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಎನ್ನುವುದೂ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವುದನ್ನು ಅರುಣ್‌ ಥುಕ್ರಾಲ್‌ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನ ನಾನಾ ರೂಪ

ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುವ, ದೀರ್ಘ ಕಾಲ ಚಾರ್ಜ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬಳಸುವ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, ವೈರ್‌ಲೆಸ್‌ ತಂತ್ರಗಳ ಜತೆಗೆ ಲೇಸರ್ ಜಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾವ ಲಿಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಡಗಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದು ಲಿಂಕ್‌ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಖಾತೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲವು ಫೀಚರ್‌ಗಳಿವೆ.

ಬದಲಾದವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಾಧನಗಳು

ಅದೊಂದು ಕಾಲವಿತ್ತು, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅಲಾರಾಂಗೆ ಕೀ ಕೊಟ್ಟು ದಿಂಬಿನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆಗೆ ಶರಣಾಗುವುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ರಿಂಗಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾರಿ ಅದು ಇಂತಿಷ್ಟೇ ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಿಂತು ಬಿಡುತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರವಾದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ರಿಂಗಣಿಸುವುದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರುತ್ತಿದ್ದರು.

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ದತ್ತಾಂಶ ರಕ್ಷಣೆ

ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.