‘ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ! ’

13 Jan, 2018
ಓ.ಎಲ್. ನಾಗಭೂಷಣ ಸ್ವಾಮಿ

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸುಗಮಸಂಗೀತ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧ; ಕಥೆ, ಕವಿತೆ, ನಾಟಕ, ತತ್ವಚಿಂತನೆ - ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ರೂಪವನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಧರಿಸಬಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಯಾವೊಂದು ಪ್ರಕಾರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಕ್ಕೂ ಅಳವಡದ ಬರಹ. ‘ಇನ್-ಫಾರ್ಮಲ್’ ಅನ್ನುವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾತನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟರೂಪಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗದ ಎಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದೀತು. ಸುಗಮಸಂಗೀತ ಸಂಗೀತದ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸಿಯೂ ಸಂಗೀತಕಛೇರಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲವಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಇದೂ ಕೂಡ. ಏನನ್ನು ಬೇಕಾದರೂ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬರೆಯಬಹುದು ಅನ್ನುವ ಅಪಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವೇ ಕಷ್ಟಕೊಡುತ್ತದೆ: ಘನವಾಗಿರಬೇಕು, ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬಾರದು; ವಿಚಾರವಿರಬೇಕು ಒಣ ತರ್ಕವಾಗಬಾರದು ಇಂಥ ಅನೇಕ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು.

ಇದು ಪ್ರಬಂಧವಲ್ಲ, ಕಥೆ ಎಂದು ಓದುಗರಿಗೆ ಅನಿಸಿದರೆ ಅದು ಸೋಲು. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಬಂಧವೂ ತನ್ನದೇ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನಿಸುವಂಥ ರೂಪ ತಾಳುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನುವುದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾದರೆ ಬರೆದೇ ನೋಡಬೇಕು! ಸ್ವಂತದ ಛಾಪು, ಇಂದ್ರಿಯ, ಭಾವನೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಸಂವೇದನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿ ತಾವು ಕಂಡದ್ದು, ಅನುಭವಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಓದುಗರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಚ್ಚೊತ್ತುವ ಹಾಗೆ ಆದರೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಓದುಗರೂ ಇದು ತನಗಾಗಿಯೇ ಬರೆದದ್ದು ಅಂದುಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಆಪ್ತವಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತ ಬರೆಯುವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನೂ ಹೊಗುವ ಹಾಗೆ ಅದರ ಆಕಾರವನ್ನೂ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತ ಸಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು; ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ದೊಡ್ಡ ಖುಷಿ ಕೂಡ. ಖುಷಿಯಿಲ್ಲದೆ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧವಿಲ್ಲ.

ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಒದಗಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಸಾಮಾನ್ಯತೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮೀರಿದ್ದವು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಬರಹಗಳಾಗಿದ್ದವು ಅನ್ನುವುದು ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಕೊನೆಗೆ ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅರ್ಹವೆಂದು ತೋರಿದ ಹತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು. ಈ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಇದ್ದವು. ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋದ ಕಾಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ವರ್ತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಅದೆಷ್ಟು ಬೇರೆಯ ಥರ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಈಗ ಏನೆಲ್ಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಮಾಣ, ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಎಳವೆಯಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಸದಾ ಹೊಸತಾಗಿ, ಚೆಲುವಾಗಿ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ನೆನಪಿನ ಭೂತಕಾಲ ಸದಾ ಸುಂದರ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಅನ್ನುವ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವರ್ತಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಬಿಡುಗಡೆಯೋ, ಸೌಲಭ್ಯವೋ, ಬದುಕನ್ನು ಕಾಣುವ ಹೊಸರೀತಿಯೋ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಒಲೆ, ಒಲೆಯ ಉರಿ, ಅಡುಗೆ, ಅಡುಗೆಮನೆ – ಇವು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬಂದಿರುವ ರೂಪಕವಾಗಿದೆ. ದಿನದಿನದ ಬದುಕಿನ ಘಟನೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಳತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸ್ತು, ಇವುಗಳನ್ನು ಕಥನವಾಗಿಸುವ, ವರ್ಣಿಸುವ ಹಂಬಲ ಬಹುತೇಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇರಲೇಬೇಕಾದ ಸಲೀಸು ಓದಿಗೆ ಒದಗುವ ಗುಣಗಳೂ ಇವೆ.

ಇವೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳಿದ್ದೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವೆನ್ನಿಸಿದ, ಹೊಸ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಳೆಯಿಸುವ ಬರಹಗಳು ಮತ್ತು ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಿರುವ ಬರಹಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿಕೊಂಡೆವು.

‘ಊರ ದನಗಳನ್ನು ಕುರಿತ ನೂರೆಂಟು ನೆನಪು’ ಬರಹದಲ್ಲಿ ದನಗಳ ಮನಸ್ಸು, ವರ್ತನೆ, ಸಾಕುತಿದ್ದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೇ ಹರಟೆಯ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತ ಹೇಳುತ್ತ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಕ್ರಮವೇ ಬದಲಾಗಿ ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ದನಕರುಗಳ ಒಡನಾಟದ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಕ ಪಾತ್ರವೂ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಹಳಹಳಿಕೆಯ ಭಾವ ಎದ್ದು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ.

‘ಕಿಂಕಿಣಿಸುವ ಕಂಕಣ’ ಬಳೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾದ ಕಾಲ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಧೋರಣೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ, ಹಾಡನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ, ಹೊರ ವಿವರಣೆ, ವರ್ಣನೆ, ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಭಾವಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರೂಪಣೆಯ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

‘ದೀಪವಿರದ ಮನೆಗಳು, ಉರಿಯುವ ಒಲೆಗಳು’ ಕತ್ತಲೆ ಮತ್ತು ಬೆಳಕನ್ನು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಉರಿಯನ್ನು ರೂಪಕಗಳಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ವರ್ತಮಾನದ ಆಧುನಿಕವೆನ್ನಬಹುದಾದ ಬದುಕು ಮತ್ತು ಹಲವು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬದುಕುಗಳ ವೈದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ರೂಪಕಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕವನದ ಹಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

‘ಕೈ ಮುರಿದುಕೊಂಡ ಶುಭ ಗಳಿಗೆ’ ಹಾಸ್ಯ, ಲಘು ಮನೋಧರ್ಮದ ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಕ ಪಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಗುವ, ಇತರರ ಒಡನಾಟದ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ಕಂಡು ಅದೇನೂ ಮಹಾ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತಲೇ ‘ಹೌದಲ್ಲ’ ಅನ್ನುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ‘ನಾನು’ ಮುಖ್ಯ; ಲಘು ನಿರೂಪಣೆಯ ಮಾದರಿ ಇದು.

‘ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲದ ಗೆಜ್ಜೆನಾದ’ ಕಲ್ಪನೆ, ವಾಸ್ತವ, ಕನಸುಗಳ ಬೆರಕೆಯಾಗುತ್ತ ಅತ್ತ ಇತ್ತ ತೂಗುತ್ತ ಹೆಣ್ಣು ಮನಸ್ಸಿನ ಲಹರಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆಯ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೇಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಕ್ರಮ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

‘ಒಲೆಯ ಉರಿಯ ಮುಂದೆ’ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ, ಊಟಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ, ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಣೆಯ ನೇಯ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು. ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಬೀಜ ರಾಮದೇವರಿಗೆ ಊಟ ಒಯ್ಯುವ, ಭೂತದ ಅಡುಗೆಯ ತುಪ್ಪದ ವಾಸನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ, ಗೃಹಿಣಿಯೊಬ್ಬಳು ನನಗೂ ಅಜ್ಜನ ಗಡ್ಡದಂಥದ್ದು ಊಟ ತಂದುಕೊಟ್ಟರೆ ಎಂದು ಬಯಸುವುದನ್ನು ಹೇಳಿರುವ ರೀತಿ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.

ಈ ಆರು ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಗಮನವನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿ ಸೆಳೆದವು. ಬಹುಮಾನ, ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅನಿವಾರ್ಯ ವಿಂಗಡಣೆಗಳು. ಸ್ಮೃತಿತಂತುಗಳ ತೂಗು, ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವಿರೋದೆ ಹೀಗೆ, ಋತುಬಂಧದ ರಗಳೆಗಳು – ಇವು ಕೂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧದ ಲಲಿತಗುಣವನ್ನು ಮೀರುವ ಅಥವಾ ಮುಟ್ಟದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕಾಯಿತು. ಎಷ್ಟೆಂದರೂ ವಿಮರ್ಶೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನೇ ಆಧರಿಸಿದ್ದು. ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳೂ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಲಿತಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ತೀರ ಕೊನೆಗಾಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವುದನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಗಹನವಾದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಲಲಿತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುಗರಿಗೆ ರುಚಿಸುವಂತೆ ಬಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳಿಲ್ಲ. ಲೇಖಕರು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬರಹದಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಕಟ್ಟಳೆಯಾದ ಹಾಗೇ ಬರಹವೂ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಾಗ ಬರಹದ ರಹಸ್ಯಗಳು ಹೊಳೆದಾವು.

Read More

Comments
ಮುಖಪುಟ

ವಿಶ್ವದ ಯೋಶೋಗಾಥೆಯಾದ ಕೊಪ್ಪಳದ ತ್ರಿವಳಿಗಳು !

ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ‘ಯಮಪಾಶ’ ಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಈ ಮೂರು ಕಂದಮ್ಮಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದ್ದು ಅಮ್ಮನ ಅದಮ್ಯ ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿ. ಈ ಕಥೆಯೀಗ ವಿಶ್ವದ ‘ಯಶೋಗಾಥೆ’ ಆಗಿದೆ. ಈ ತ್ರಿವಳಿಗಳ ಮರುಜನ್ಮದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಗದೆಲ್ಲೆಡೆ ಸಾರಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ!

ಶಮನವಾಗದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು

ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನೂ ಶಮನವಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಿಲ್ಲ

ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಮಂಡಳಿ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರೊ. ಎ.ಕೆ. ಗೋಸಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಗೋವಾದ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಚಿವ ವಿನೋದ್‌ ಪಾಲ್ಯೇಕರ್‌ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂದಿರಾ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್‌ ರೀತಿ ಮರಳು ವಿತರಿಸಿ

‘ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮರಳು ಹರಾಜು ನೀತಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಅವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ಕಿಡಿ ಕಾರಿದೆ.

ಸಂಗತ

ಮೈಸೂರು ‘ಸಿನಿಮಾ ಭಾಗ್ಯ’ ವಂಚನೆ ಅಕ್ಷಮ್ಯ

ಸಿನಿಮಾ ಎಂಬುದು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ದೃಶ್ಯ-ಶಬ್ದ ಕಲೆಗಾರಿಕೆಯ ಹೆಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿಯೂ, ರಂಜನೆಯ ಮಾಧ್ಯಮವಾಗಿಯೂ ರೂಪ ಪಡೆಯಿತು. ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಕಲಾಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ರಂಜನೋದ್ಯಮಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಹರಡಿಕೊಂಡು,

ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮ

ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಹೊಂದಿರುವ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಪದಗಳು ಮಹತ್ವದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿವೆ.

ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನದು ಎನ್ನುವುದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಧರ್ಮವೂ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲವೇ? ವೇದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಧರ್ಮವಿತ್ತು?

ವೈಚಾರಿಕ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದ ವಾದ

ಭಾರತದ ಅನೇಕ ರಾಜರು ಸೋತದ್ದು ಕುದುರೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ. ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಆನೆಗಳ ಸೈನ್ಯವಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಕುದುರೆ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ಹೊಂದಿದ್ದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಸರ ಸೈನ್ಯದಿಂದ. ಹಾಗಿರುವಾಗ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಾರದೆಂದಿದ್ದೂ ಸಹಜವೇ.

ವಾಣಿಜ್ಯ

ಬರಲಿವೆ ಅದ್ಭುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಿಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಸದಾ ಮಗ್ನನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತಂದು, ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸಿದ್ದನ್ನೂ ಸಾಧ್ಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವಂತಹ ಭವಿಷ್ಯದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಇಣುಕು ನೋಟು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬದಲಾವಣೆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ

ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ತೆರಿಗೆ (ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಆರು ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಏರಿಳಿತಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೊಸ ಪರೋಕ್ಷ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವರ್ತಕರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳ ವಹಿವಾಟು ಸರಳೀಕರಣಕ್ಕೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ ಮಂಡಳಿಯು ಹಲವಾರು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತಂದಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಜರತಅಲಿ ದೇಗಿನಾಳ ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವೈರ್‌ಲೆಸ್‌ ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜರ್

ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಐದಾರು ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದು, ಒಂದೋ-ಎರಡೋ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದ್ದವರ ಪರದಾಟ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ತಾಕಲಾಟಕ್ಕೆ ಈ ನಿಸ್ತಂತು ಚಾರ್ಜರ್ ಇತಿಶ್ರೀ ಹಾಡಲಿದೆ.  ಕ್ರೌಡ್ ಫಂಡಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನವನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಹೋಂ ಸಮಯ

ಮನೆಯ ಆವರಣ, ಹಿಂಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಮುಖ್ಯದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕೆಲಸದಾಳು ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಸುಳಿದಾಡಿದರೂ, ತಕ್ಷಣ ಮಾಲೀಕನ ಮೊಬೈಲ್‌ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಬರಲಿವೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು

ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮನೆಗಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೂ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಸಂವಹನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲುಗಲ್ಲು 5ಜಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಕೆಗೆ ಸನಿಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೋಗಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಬಳಕೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಚಾಲಕನಿಲ್ಲದ ಕಾರು ಸವಾಲುಗಳೇನು?

ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮೂಹ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾರಿಗೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂದುವರಿದ ದೇಶಗಳನ್ನೂ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಜಪಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಡಚುವ ಕಾರು

‘ಆ ಜಾಗಕ್ಕೇನೋ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಕಾರನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು’ ಇದು ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾರು ಮಾಲೀಕರ ದಿನ ನಿತ್ಯದ ಗೋಳು. ಕಾರಿಗೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಜಾಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದೇ ಹರಸಾಹಸದ ಕೆಲಸ. ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕರೂ ಅದರ ಭದ್ರತೆ ಕುರಿತು ಆತಂಕವಿರುತ್ತದೆ.

ಫೇಸ್‍‍ಬುಕ್‍‍ನಲ್ಲಿ ಸ್ಲೈಡ್‍ ಶೋ ರಚಿಸಿ

ಫೇಸ್‍‍ಬುಕ್ ಆ್ಯಪ್‍‍ ತೆರೆಯಿರಿ. ‘ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬರೆಯಿರಿ’ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‍‍ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಕಾಣುವ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ Slideshow ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ. ಈಗ ADD PHOTOS ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‍‍ನಲ್ಲಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಯಾವ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡಬೇಕೋ ಆಯಾ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗಿ.