ಜನಪ್ರಿಯ

ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಸವಿಯಿರಿ!

ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಅಥವಾ ಎಣಗಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ!  ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ’ಯ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ‘ಉಪ್ಪೆಸರು’

ಉಪ್ಪೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಸವಿದರೆ ಆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ! ದಿನವೂ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪೆಸರಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿ. ಉಪ್ಪೆಸರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ’ಯ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್

ಮೀನು ಖಾದ್ಯ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ’ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ.
ಸಸ್ಯಾಹಾರ

ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಸವಿಯಿರಿ!

ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಗುಂಡು ಬದನೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಅಥವಾ ಎಣಗಾಯಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಅದರ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ!  ಎಣ್ಣೆಗಾಯಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ’ಯ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಗೆ ‘ಉಪ್ಪೆಸರು’

ಉಪ್ಪೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯನ್ನು ಸವಿದರೆ ಆ ರುಚಿಯೇ ಬೇರೆ! ದಿನವೂ ಅನ್ನ, ಚಪಾತಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಬೋರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಒಮ್ಮೆ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆಯೊಂದಿಗೆ ಉಪ್ಪೆಸರಿನ ರುಚಿ ನೋಡಿ. ಉಪ್ಪೆಸರು ಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ’ಯ ವಿಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಬಾಯಿ ದುರ್ವಾಸನೆಗೆ ಎಳ್ಳನ್ನ ರಾಮಬಾಣ

ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಔಷಧಿಯ ಗುಣವಿದೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರೂ ಎಳ್ಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಎಳ್ಳನ್ನ ಮಾಡುವ ಬಗೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಂಸಾಹಾರ

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಚಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್

ಮೀನು ಖಾದ್ಯ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಚಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್. ಚಿಲ್ಲಿ ಫಿಶ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ’ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ.

ತವಾ ಚಿಕನ್‌ ಧಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ರುಚಿ ನೋಡಿ

ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್‌, ಚಿಕನ್‌ ಕರಿ, ಚಿಲ್ಲಿ ಚಿಕನ್‌ ಸವಿದು ಬೋರಾಗಿದೆಯೇ? ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಲ ತವಾ ಚಿಕನ್‌ ಧಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ನ ರುಚಿ ನೋಡಿ ! ತವಾ ಚಿಕನ್‌ ಧಾಬಾ ಸ್ಟೈಲ್‌ ಮಾಡಲು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ರೆಸಿಪಿ’ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿ.

2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ

ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ   ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯು 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ, ಹಾಲು ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಡ್‌ ಇದ್ದರೆ  ಸಾಕು! 2 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಟೋಸ್ಟ್  ಮಾಡಬಹುದು.